KULTURHACK 
Lek og lær med kunstig intelligens

Lær hvordan kunstig intelligens kan benyttes til å skape musikk og bilder 

Kulturskolen i Ås inviterer unge til å lære hvordan kunstig intelligens kan benyttes til å lage musikk og bilder verden ikke har opplevd. Gratis mat og drikke.  

TID: Tirsdag 4. september kl 18.00-22.00
STED: Kulturhuset i Ås (Kinoen)
ARRANGØR: Kulturskolen i Ås, Eik Idéverksted og HAV
Støttet av Akershus fylkeskommune
  Programmet 

Norges første kulturhack er sammensatt av fire ulike verksteder hvor alle som har lyst, kan leke, lære og skape ny musikk og bilder ved bruk av kunstig intelligens (Artificial intelligence - AI). Sammen med lærere fra kulturskolen og studenter fra NMBU inviteres du til å bygge Norges første AI-kunstrobot og starte Norges første AI-band. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Kun nysgjerrighet. Ta med venner. Vi oppfordrer også deg som bakgrunn fra et annet land til å delta i skapelsen av vår virtuell kunstverden KUNSTiGENSIA.

 Arrangementet er gratis, og det serveres mat og drikke. 

Verksted for AI-jam
Sammen med gitarlærer Svein Erik Ånestad Martinsen (kjent fra Jazzetaten) kan alle som vil - også de som ikke kan spille og synge - skape ny musikk med bruk av AI. Kanskje setter vi sammen  Norges første AI-band, med gitar, keyboard, trommer og vokal. Mulighetene er uendelig med AI. 

Verksted for AI-bilder 
På denne stasjonen skal vi utforske hvilke bilder som oppstår når de lages ved hjelp av kunstig intelligens. Blir det en utstilling til slutt?   

Verksted for AI-kunstrobot   
Sammen med studentene på NMBU inviteres alle som vil, til å bidra med å utvikle Norges første robotiserte AI-kunstner. Armen er klar, og er alt vi har, derfor trenger vi dine ideer og hjelp til utvikle den slik at den i fremtiden kan bli en fullverdig kunstner, som vi kan samarbeide med.     

Verksted for Virtual Reality
Ungdomsklubben Midtgard i Ås og studenter ved NMBU Midtgard ønsker å vise deg hvordan du med Tilt Brush kan bygge din egen virtuelle 3D-verden ved hjelp av kunstig oljemaling, spraybokser, plasma, flammer, røyk og mange andre virtuelle materialer.  

Bli medskaper og utforsk fremtiden i KUNSTiGENSIA. 
Her blir du både utøver og publikum på samme tid.  

HVA ER EN KULTURHACK?

Et Hackathon er et arrangement der grupper jobber sammen for å bygge en løsning over en begrenset tidsperiode. Målet med hackathon er å skape program- og maskinvare med formål om å skape et fungerende produkt ved slutten av arrangementet. 

Kulturhack oppstod først i England. Formålet var å skapte et utviklingsprogram for kunst og kultur som gjør det mulig å skape innovative digitale prototyper og skape nye arbeidsforhold på tvers av kunst, teknologi og kreative næringer.

Med Norges første Kulturhackathon inviterer Kulturskolen i Ås alle interesserte i alderen 16- 30 år til et sosialt kulturverksted. Her kan deltakere treffe andre likesinnede for å leke, lærer og utvikle kunstuttrykk ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Kulturhack i Ås ledes av lærere fra Kulturskolen i Ås og studenter ved NMBU. Målet er å utforske hvilke muligheter som kan oppstå når vi benytter AI i den virtuelle kunstverden vi kaller KUNSTiGENISA. 

Målet med verkstedet er å utforske hva som kan oppstå når man benytter AI i en skapende prosess. Det kan være musikk, maleri, fotografi og video. AI kan også kombineres med dans og teater. I tillegg vil vi utforske hvordan deltakerne kan skape en kunstig verden ved hjelp Virtual Reality /Tilt Brush.    

Kulturhack skal også være et verktøy for å demonstrere mulighetene for og aktivt kunne delta i kreativ bruk av maskinlæring, Deep Learning, Cloud Computing. 

Denne første norske kulturhackathon i Norge har oppstått i et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Eik Idéverksted ved NMBU og frivillighetsinitiativet HAV. 

HVEM STÅR BAK KULTURHACK 

Norges første Kulturhack er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, 
Eik Idéverksted og HAV.