KULTURHACK 
Lek og lær med kunstig intelligens

Bli med å skape musikk, dans og bilder med bruk av kunstig intelligens

Kulturskolen i Ås inviterer unge til å lære hvordan kunstig intelligens kan benyttes til å lage musikk, dans og bilder. Gratis mat og drikke.  

TID: Tirsdag 8. januar kl 18.00-21.00
STED: Kulturhuset i Ås

FOR HVEM: Unge 
ARRANGØR: Kulturskolen i Ås, Eik Idéverksted og HAV

KulturHack er støttet av Akershus fylkeskommune  


Programmet 

Kulturhack(athon) er sammensatt av ulike verksteder hvor alle som har lyst, kan leke, lære og skape ny musikk, dans og bilder ved bruk av kunstig intelligens (Artificial intelligence - AI). Sammen med profesjonell musiker, danser og visuell kunstner fra kulturskolen og studenter fra NMBU inviteres du til å skape kunst med bruk av AI. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Kun nysgjerrighet. Ta med venner. Vi oppfordrer også deg som bakgrunn fra et annet land til å delta i skapelsen av vår virtuell kunstverden KUNSTiGENSIA.

Arrangementet er gratis, og det serveres mat og drikke. 

Verksted for AI-musikk
Sammen med gitarlærer Svein Erik Ånestad Martinsen (kjent fra Jazzetaten) kan alle som vil - også de som ikke kan spille og synge - skape ny musikk med bruk av AI. Kanskje setter vi sammen Norges første AI-band, med gitar, keyboard, trommer og vokal. Mulighetene er uendelig med AI. 

Verksted for dans 
Sammen med danser Rebecca Holm skal vi utforske dansebevegelser i samspillet med kunstig intelligens. Du får mulighet til å skape visuell kunst på lerret i øyeblikket med hjelp av sensorer som leser dine bevegelser. 

Verksted for AI-bilder 
På denne stasjonen skal vi utforske hvilke bilder som oppstår når de lages ved hjelp av kunstig intelligens. 

Verksted for AI-kunstrobot   
Sammen med billedkunstner David Stenmarck inviteres du til å bidra med å skape bilder med en robotisert AI-kunstner. Med Tilt Brush og AR kan bygge din egen virtuelle 3D-verden ved hjelp av kunstig oljemaling, spraybokser, plasma, flammer, røyk og mange andre virtuelle materialer.  

Verksted for Artificial Reality
Med Tilt Brush og AR kan bygge din egen virtuelle 3D-verden ved hjelp av kunstig oljemaling, spraybokser, plasma, flammer, røyk og mange andre virtuelle materialer.  

Profesjonell forestilling
Hele Kulturhacken avsluttes med en profesjonell forestilling i kinosalen, hvor alle resultatene fra verkstedene benyttes. Kunstroboten vil fange opp lys fra salen og vil lage et eget kunstverk. 

Bli medskaper og utforsk fremtiden i KUNSTiGENSIA. 
Under Kulturhack blir du både utøver og publikum på samme tid.  

HVA ER EN KULTURHACK?

Et Hackathon er et arrangement der grupper jobber sammen for å bygge en løsning over en begrenset tidsperiode. Målet med hackathon er å skape program- og maskinvare med formål om å skape et fungerende produkt ved slutten av arrangementet. 

Kulturhack oppstod først i England. Formålet var å skapte et utviklingsprogram for kunst og kultur som gjør det mulig å skape innovative digitale prototyper og skape nye arbeidsforhold på tvers av kunst, teknologi og kreative næringer.

Med Kulturhack inviterer Kulturskolen i Ås alle unge interesserte til et sosialt kulturverksted. Her kan deltakere treffe andre likesinnede for å leke, lærer og utvikle kunstuttrykk ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Kulturhack i Ås ledes av lærere fra Kulturskolen i Ås og studenter ved NMBU. Målet er å utforske hvilke muligheter som kan oppstå når vi benytter AI i den virtuelle kunstverden vi kaller KUNSTiGENISA. 

Målet med verkstedet er å utforske hva som kan oppstå når man benytter AI i en skapende prosess. Det kan være musikk, dans, maleri, fotografi og video. I neste Kulurhack kombinerer vi musikk og bilder med moderne dans. I tillegg vil vi utforske hvordan deltakerne kan skape en kunstig verden ved hjelp Virtual Reality /Tilt Brush.    

Kulturhack skal også være et verktøy for å demonstrere mulighetene for og aktivt kunne delta i kreativ bruk av maskinlæring, Deep Learning, Cloud Computing. 

Norges første kulturhackathon gjennomførte vi i oktober 2018. Nå arrangerer vi den andre. Kulturhack er et inititativ fra Kulturskolen i Ås, og gjennomføres i et nært samarbeid med Eik Idéverksted ved NMBU. 

HVEM STÅR BAK KULTURHACK 

Norges første Kulturhack er et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, 
Eik Idéverksted og HAV.