BILDER FRA KULTURHACK

Kulturhack er sammensatt av ulike verksteder hvor alle som har lyst, kan leke, lære og skape ny musikk, dans og bilder ved bruk av kunstig intelligens (Artificial intelligence - AI).

Alle foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Fra Verksted for AI-musikk

Fra Verksted for VR

Fra Verksted for dans 

Formålet med kulturhack er å skapte kunst og kultur i samspill mellom kreative unge og profesjonelle kulturarbeidere som benytter AI og innovative digitale prototyper for å skape nye kunstuttrykk. 

Bildene er skapt ved at hver av danserne på scenene har ´en sensor (badehette). På denne måten maler de et digitalt bilde på lerret over scenen, samtidig som danserne påvirker musikken avhengig av hvordan de beveger seg.