HVA ER KULTURHACK

Kulturhack er en invitasjon fra Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og HAV-prosjektet som går til alle unge som ønsker å være del av et sosialt kulturfellesskap, der de kan treffe andre likesinnede for å leke, lærer og utvikle kunstuttrykk ved hjelp av kunstig intelligens (AI) (maskinlæring). 

Kulturhack er et sted der unge kan lære hvordan kunstig intelligens kan benyttes til å lage kunst. Dette gjør vi ved å kombinere ulike kunstuttrykk med digitale verktøy. Opprinnelig er hackathon et arrangement der ulike grupper jobber sammen for å bygge en løsning over en begrenset tidsperiode. Målet med hackathon er å skape program- og maskinvare med formål om å skape et fungerende produkt ved slutten av arrangementet. Sluttproduktet til et Kulturhack er kunst.

Hovedformålet med Kulturhack er å utforske ulike muligheter som oppstå når vi benytter AI i skapelsen av kunst. Et annet formål er at de som deltar blir kjent med nye mennesker med samme interesser.  Kulturhack gjennomføres i samarbeid profesjonelle kunstnere og studenter ved NMBU (Eik Idéverksted). 

Vi har etablert ulike AI- verksteder der vi utforske hva som kan oppstå når man benytter AI i en skapende prosess. Det kan være musikk, dans, maleri, fotografi og video. Kulturhack skal også demonstrere mulighetene for kreativ bruk av maskinlæring, Deep Learning og Cloud Computing.

Norges første kulturhackathon ble gjennomført i 2018. I april 2019 arrangerte vi den tredje Kulturhack. Nest hack arrangeres høsten 2019. 

Kulturhack er et inititativ fra Kulturskolen i Ås og HAV-prosjektet, og gjennomføres i et nært samarbeid med Kulturhuset i Ås og studenter ved NMBU (Eik Idéverksted) og profesjonelle kunstnere. .

Kulturhack mottar støtte fra Akershus fylkeskommune